• به دانشنامه بازی ۱۲۳ خوش آمدید.

    دانشنامه‌ای اینترنتی پیش رو شامل مجموعه‌ای از اطلاعاتِ، تاریخچه و پیشینه بازی، وسایل و اسبابِ بازی، نقش جسمی و روانی بازی، انواع بازی، قوانین بازی، اصطلاحات بازی و تمامی مطالب مربوط به بازی می باشد. این دانش‌نامه‌ همگانی و آزاد است که هرکس با نوشتن مطالب جدید و یا ویرایش نوشتارهای موجود در آن، ارسال عکس، نقاشی و … می‌تواند به رشد و پویایی دائمی و تکمیل شدن آن کمک کند. البته این نوشتارها و ویرایش‌ها باید متخصصانه یا دارای منبع و پیشینه علمی و همچنین بی‌طرفانه و بدون پایمال کردن حق نشر دیگران نگارش شوند. کسانی که در امر تکمیل این پروژه بی‌پایان مشارکت می‌کنند، به هم‌زبانان خود یاری رسانده‌اند تا در امر گردآوری بی‌همتاترین دانشنامه جهانی بازی سهمی داشته باشند. قبلا از همکاری و مساعدت شما عزیزان بی نهایت سپاسگذاریم.