موزه سن پترزبورگ

موزه اسباب بازی در سن پترزبورگ
موزه اسباب بازی شهر سن پترزبورگ یکی از مهمترین موزه‌های جهان است که ارتباط انسان و اسباب بازی از نخستین روز های تولد را در معرض دید علاقمندان می گذارد.
مجموعه های نادر این موزه همچنین فرهنگ ها و پیشینه اسباب بازی های اقوام و ملل مختلف پنج قاره جهان را نشان می دهد.
درمیان اسباب بازی های این موزه، نمونه ای از «سوت گلی» دست ساز ایرانی جلب توجه می کند.
در یکی از بخشهای این موزه، می توان عروسک ها و اسباب بازی های فرزندان مقتول آخرین تزار روسیه نیکلای دوم را نیز مشاهده کرد.
در قسمت دیگرموزه ، مجموعه کامل و منحصر به فردی از اسباب بازی های ساخت زمان شوروی سابق جلب نظر می کند.
براساس اسناد به جای مانده ، استالین و خروشچف که زمامداران شوروی سابق بودند بر ساخت اسباب بازی ها وعروسک های متفاوت با کلیشه های غربی تاکید زیادی داشته اند.
همچنین نمونه های بسیار گرانبها و منحصر به فردی از کلیشه های عروسکی آلمان قبل از ظهور رایش سوم در این مکان نگهداری می شود. این کلیشه ها به دستورهیتلر قرار بود به دلیل داشتن هویت و نگاه غیر نژاد پرستانه از بین بروند ولی یک کارگر آلمانی به طور مخفیانه آنها را پنهان و از نابودی نجات داد.
(بر گرفته از سایت وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری- موزه علوم وفناوری)

Leave a Reply


*