ورزش‌های نشانه‌روی

تیراندازی با تفنگ
تیر اندازی یا کمان
بولینگ
دارت
پرتاب چاقو
ورزش‌های بیلیاردی
اسنوکر
ایت‌بال
ناین‌بال
تیله‌بازی
گردو بازی
دوک بازی
هفت سنگ
گلف

Leave a Reply


*