دایرة المعارف بازی

آب بازی

آتاری

آتک ماتک زنجیری

اتل متل توتوله

اُتلو

ازانگوشیر-

آس ناس

اسپک من چند او خوره-پرتاب سنگی پهن بر روی آب وشمارش تماس های متوالی سنگ بر روی سطح آب.

اسپکه-ساخت مجسمه از گل

استپ

استخوان مهتاب

استک چه خونه-نوعی بازی با هسته خرما

استک گال- نوعی بازی با هسته خرما

اسم و فامیل

اسم، فامیل

آلما

آلیسا آلیسا

اندر اندرونه

اواری

ایروپولی

ایکس او

بازی اشباح

بازی اشعار

بازی املاء

بازی با اشکال

 بازی برگن

بازی پاها

بازی پلکان

بازی پینوکیو

بازی تک‌نفره روباه و غازها

بازی حقه چشم‌بندانک

بازی دنباله‌ها

بازی روباه و غازها

بازی گوی‌ها

بازی لغت‌نامه

بازی ماتادور

بازی مشاهیر

بازی‌های دومینو

بازی‌های رایانه‌ای

بازی‌های کلامی و شفاهی

بازی‌های کودکان

بازی‌های مهارتی

بازی‌های نمایشی

بالابلندی

بچین برنده شو

بکش تا مربع شود

بلاکاس

بلوف (بازی)

بی‌بی سلام

بیست سوالی

بیست و یک

بیلیارد

بئونکه بازی- عروسک بازی

پاس پرتغال

پاسور

پانتومیم

پروپوک -پریاپوچ،گل بازی

پشت تخته (مهره‌بازی)

پنتاگون

پوکر

تاپ تاپ خمیر

تاپ تاپ خمیر، شیشه پر پنیر، دست کی بالاست؟

تانگو -تانگرام

تخته نرد

تخم مرغ گندیده

تردستی

تلفن بازی

تله پاتی با سکه 

تهیه بازی-توپ بازی

تیدلی وینک

تیرکمون بازی-بازی با تیروکمان

تیله‌بازی

جابه‌جایی حروف

جدول کلمات متقاطع

جکها

جنگا

جوراب بازی

جورچین (پازل)

چاله شیطان 

چش بندکه-چشم بندکو

چش ترکم کایم کو-بازی دخترانه

چشمک بازی

چکرز

چمبر-چمبر- چنبره چنبره

چهاربرگ

چوب‌ها را بردار

چوگان

چیستان

حکم

خاک بازی

خاله بازی

خاله بزغاله

خرکردارواجی(خرنابیناچوب را پیدا کن)

خرمشو( بلبشو)

خیمه‌شب‌بازی

داربازی(چوب بازی)

دارت

دارتهپه(بازی با چوب وتوپ)

دارچکل(بازی با چوب های بلندوکوتاه)

داستان‌گویی

دالی

دبل‌نا

دختره گریه میکنه

دس رشته ( دستش ده)

دست دراز،دراز

دست مجمبون(دست نجنبان)

ده بیست

دوز

ریگه-rige:ریگ بازی،یک قل دو قل

زوووووووووووو

ژوکر

ساردین

سرکلمه بازی

سرنخ بازی

سنگ  کاغذ  قیچی

سنگ، کاغذ، قیچی

سه به سه قطار

سودوکو

سیب‌های شناور

شاه وزیر(شاه وزیر،قافله دزد)

شاه، دزد، وزیر

شاه، دزد، وزیر

شش (دوز)

شطرنج

شکر پنیر

شلم

شن بازی

صندلی بازی

طناب بازی

عمو زنجیر باف
وسطی
کی بود، کی بود؟ من نبودم
بشین و پاشو
۲۰سوالی

عموپولدار

فتح پرچم

فکر بکر

فندکه بازی(فرفره بازی روی سطوح صاف)

فیل در تاریکی

قانون کو

قایم باشک

قایم موشک

قَرَه گُردُم

الک و دولک
تیله‌بازی

کاب بازی(قاب بازی،سه قاب وچهارقاب با استخوان زانوی حیوان)

الکرک

کش بازی

کشتم شپش شپش کش شش پارا این چند تا نقطه داره؟

کلاغ پر

کلیلک ملکو(بازی دخترانه)

کنوی چهارمیدانی

کهله کهله(کوله به کوله،بازی در شب که یکدیگر را سواری دهند.)

کوکو بدو وادر(کوکو بیا بیرون،قافله از تو گذشت)

گاو و پلنگ

گردو شکستم

گرگ و بزها

گرگم به هوا

گل یا پوچ

گل یا پوچ.

گنم کله تو زیرنه

گو

لال بازی

لپه لپه ای

لهپرگال

لهپرنوک

لونپوس

لی لی

لی لی لی لی حوضک

مار و پله

مافیا

مایه بازی(تیله بازی)

مچ وزر (زورآزمایی بازو ونوعی بازی با استخوان)

مسابقه الفبا

مسابقه قوطی‌کبریت

مسابقه‌ها

مشاعره

مکعب روبیک‏

من جاسوسم

من کیفم را پر کردم

منچ

نان بیار کباب ببر

نخ‌بازی

ندربازی(بازی با نوعی فرفره چوبی که به نخی یک متری متصل می باشد)

نعل اسب

های بچه گل

هُپ هُپ

هره گو

هشت‌پای

هف بک وهف بچه بک(بازی سرعت بیان)

هف پش سوز شمس آباد

هفت سنگ
زو
هفت کثیف

وسطی

یک گل دو گل

یک‌قل دوقل  

یلختور-yalaxtor:بازی خروس جنگی

یه قل دو قل

یه واجستنی-ya.vajostani:قایم موشک

Leave a Reply


*